Wariantowa prognoza uwzględniająca obecność wariantu Delta

Przedstawiamy prognozę wariantową rozwoju epidemii do końca sierpnia. Ze względu na to, że użyta wersja modelu nie uwzględnia jeszcze ryzyka reinfekcji, oba warianty prognozy zakładają niższy poziom odporności populacyjnej – procent ozdrowieńców w populacji 1 czerwca wynosi około 45%.
Warianty różnią się założonym poziomem udział wariantu Delta w nowych zakażeniach 1 czerwca.

Zakładamy, że każda dopuszczona do szczepień grupa wiekowa nie będzie się już szczepić po osiągnięciu poziomu wyszczepienia równego 70%. Założona efektywność szczepień jest taka sama dla wszystkich wariantów.

Rozważamy dwa poziomy udziału wariantu Delta w nowych zakażeniach 1 czerwca : 3%, 6%.
Przekłada się to na udział wariantu delta w połowie lipca odpowiednio 60% i 75%.
Zakaźność względna wariantu Delta względem wariantu Alfa jest przyjęta, jak zakaźność względna wariantu Alfa względem wariantu dzikiego.
Warianty wirusa w modelu są charakteryzowane zakaźnością względną. Zakaźność względną rozumiemy jako wartość, opisującą cechy biologiczne wirusa, wpływające na szybkość kolonizacji komórek gospodarza.

Prognoza uwzględnia wszystkie historycznie wprowadzane ograniczenia oraz luzowania, w tym okres wakacyjny (zamknięcie szkół oraz zwiększone podróże).


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości