Model Epidemiologiczny ICM

Skład Zespołu

Zespół modelu epidemiologicznego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, wchodzący w skład grupy doradczej Ministerstwa Zdrowia.

Reaserchers

dr Franciszek Rakowski

Kierownik zespołu modelującego ICM. Fizyk, kognitywista, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Grzegorz Dudziuk

Z wykształcenia matematyk, pracuje w ICM UW. Specjalista w zakresie obliczeń naukowych i modelowania matematycznego. Szczególną sympatią darzy modele oparte na równaniach różniczkowych.

dr Magdalena Gruziel-Słomka

Specjalista w ICM UW oraz Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Zajmuje się numeryczną prognozą pogody oraz badaniem sedymentacji chiralnych elastycznych pętli.

dr Rafał Bartczuk

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL. Specjalizuje się w zakresie zastosowań metod wielozmiennowej analizy danych w psychologii, metodologii psychologii i psychometrii.

dr Jan Kisielewski

Adiunkt na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się badaniem statycznych i dynamicznych właściwości nanostruktur magnetycznych, wykorzystując techniki eksperymentalne oraz symulacje mikromagnetyczne.

dr Jędrzej Nowosielski

Absolwent MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik ICM UW od 2014 roku. Główne obszary badawcze: przetwarzanie obrazów medycznych, zastosowanie modelowania matematycznego i numerycznego w epidemiologii, sztuczna inteligencja

dr Jakub Zieliński

Doktor fizyki teoretycznej i wieloletni pracownik w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WUM. Obecnie adiunkt w ICM UW. W zespole modelowania epidemii zajmuje się głównie implementacją aktualnych danych medycznych w modelu.


Developers

Filip Dreger

Programista w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. W zespole zajmuje się architekturą i implementacją rdzenia symulatora.

Bartosz Krupa

Student Inżynierii Obliczeniowej II stopnia w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. W zespole zajmuje się m. in. implementacją nowych funkcjonalności systemu oraz wizualizacją danych.

Antoni Moszyński

Student Matematyki II stopnia na wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. W zespole zajmuje się m. in. implementacją nowych funkcjonalności systemu i aktualizacją danych o epidemii w modelu.

Karol Niedzielewski

Developer w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Zajmuje się rozwojem oprogramowania dedykowanego symulacjom i analizom danych w wielkiej skali (ang. High Performance Computing).

Maciej Radwan

Student Informatyki II stopnia na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. W Zespole odpowiada m.in. za obliczenia bieżących prognoz.

Marcin Semeniuk

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, od 14 lat pracuje w ICM UW. W modelu odpowiada m.in. za automatyzacje procesu obliczeń na superkomputerze Okeanos.


Office

Artur Kaczorek

Sekretarz zespołu. Zajmuje się pozyskiwaniem i archiwizowaniem zbiorów danych na potrzeby modelu.