Rozprzestrzenianie się wariantu Delta a ryzyko wystąpienia IV fali.

Przedstawiamy scenariusze rozwoju epidemii, dla różnych wariantów poziomu odporności populacyjnej, w przypadku wystąpienia wariantu delta.

Założenia scenariuszy:

• Poziom odporności populacyjnej – procent ozdrowieńców w populacji na 1 czerwca zakładamy około 45% lub około 57%.
• Wszystkie scenariusze uwzględniają otwarcie szkół oraz niemal całkowite zniesienie obostrzeń 1 września. Rozumiemy to jako praktyczny brak obostrzeń administracyjnych, poza np. noszeniem maseczek w zamkniętych pomieszczeniach oraz możliwe nawyki higieniczne, nabyte przez społeczeństwo, w trakcie trwania epidemii.
• Rozważamy scenariusze, zakładające różny udział wariantu Delta w nowych zakażeniach 1 czerwca (odpowiednio 1%, 3%, 6%).
• Zakaźność względna wariantu Delta względem wariantu Alfa jest przyjęta, jak zakaźność względna wariantu Alfa względem wariantu dzikiego.

Warianty wirusa w modelu są charakteryzowane zakaźnością względną. Zakaźność względną rozumiemy jako wartość, opisującą cechy biologiczne wirusa, wpływającą na szybkość kolonizacji komórek gospodarza.

Zakładamy też, że każda dopuszczona do szczepień grupa wiekowa nie będzie się już szczepić po osiągnięciu założonego poziomu wyszczepienia. Założenie to wynika z faktu, że nie każda osoba w grupie wiekowej deklaruje chęć/możliwość zaszczepienia. Na potrzeby tego scenariusza założono górny limit 70%.
Pułap ten zostanie w modelu osiągnięty w drugiej połowie lipca 2021 r.


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Jak widać na przedstawionych wykresach, przy niższym poziomie immunizacji społeczeństwa, pojawienie się wariantu Delta wywołuje IV falę. Zakładany udział wariantu ma wpływ jedynie na czas wystąpienia fali, nie na jej wysokość.

Należy zaznaczyć, że wystąpienie wysokiej fali w tym scenariuszu jest związane z kilkoma „pesymistycznymi” założeniami, jak brak obostrzeń, bardzo wysoka zakaźność względna wariantu oraz limit szczepień w grupach wiekowych.