Model Epidemiologiczny ICM

Opis Modelu Epidemiologicznego ICM

Model Epidemiologiczny ICM opisuje rozwój epidemii COVID-19 w Polsce. Umożliwia on przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii, a także badanie różnych scenariuszy i efektów, jakie wprowadzają dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne.

Na niniejszej witrynie internetowej udostępniamy zarówno wyniki predykcji w krótkiej skali czasowej jak i możliwe warianty rozprzestrzeniania się epidemii w dłuższych skalach czasu i przy założeniach odpowiednich obostrzeń czy parametrów choroby.

Główną ideą modelu jest możliwie pełna reprezentacja struktury społecznej kraju do poziomu poszczególnych osób przebywających na terytorium Polski oraz ich kontaktów. Takie ujęcie zagadnienia daje potencjalnie ogromne możliwości, ale wiąże się też z ogromną pracą analityczną i programistyczną oraz z nieustanną walką o zdobywanie danych potrzebnych do konstrukcji i kalibracji modelu. Mamy w tym jednak już pewną wprawę.

Pierwsza wersja Modelu Epidemiologicznego ICM została stworzona w latach 2008-2010, opublikowania w artykułach naukowych, a film przedstawiający potencjalny przebieg rozprzestrzeniania się epidemii grypy można zobaczyć tu. Dzięki temu mamy obecnie model działający na poziomie całego kraju, dobrze oddający rzeczywistą sytuacje epidemiologiczną i posiadający ogromny potencjał rozwojowy przy badaniu szczegółowych efektów w dynamice epidemii.

Nasz model jest przestrzennie i kontekstowo rozdzielczy. Oznacza to, że możemy śledzić rozwój epidemii na siatce geograficznej w rozdzielczości 1km2 oraz że kontakty fizyczne, poprzez które dochodzi do przekazywania wirusa, odbywają się w różnych charakterystycznych dla naszego życia rodzajach miejsc. Obecnie mamy zdefiniowane jako osobne kategorie: gospodarstwa domowe, miejsca pracy, przedszkola, szkoły, uczelnie, podróże oraz przypadkowe spotkania uliczne.

Przebieg choroby, którą przechodzi każdy wirtualny mieszkaniec w naszym modelu, odpowiada typowemu przebiegowi choroby COVID-19. Jednak kluczowe parametry modelu, czyli bazowa transmisyjność wirusa oraz nasza skłonność do wychodzenia z domu przy lekkich objawach, kalibrowane są, po bayesowsku, do rzeczywistego przebiegu epidemii.

Zespół ICM na bieżąco współpracuje z Ministrem Zdrowia i Departamentem Analiz i Strategii MZ oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jesteśmy członkiem zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 powołanego przez Ministra Zdrowia. Z dużą satysfakcją współpracujemy z innymi zespołami modelującymi epidemię COVID-19 w Polsce: grupą MOCOS z Politechniki Wrocławskiej, zespołem prof. A. Gambin z MiMUW, oraz zespołami modelarskim z PZH (prof. M. Rosińska) i MZ.

Symulacja rozprzestrzeniania się COVID-19 w Polsce [Model ICM – mapa; potwierdzone przypadki wg Ministerstwa Zdrowia – wykres]


Dr inż. Franciszek Rakowski | Modelowanie zjawiska epidemii: przebieg, źródła danych, wnioskowanie