Analiza scenariusza niepełnego wyszczepienia populacji

Przedstawiamy scenariusze rozwoju epidemii w dwóch wariantach poziomu odporności populacyjnej – procent ozdrowieńców w populacji na 1 kwietnia wynosi około 35% lub około 45%.
Analizujemy dwa warianty realizacji programu szczepień.
1. Wariant optymistyczny zakłada, że ograniczeniem tempa szczepień jest tylko dostępność szczepionek. W szczególności w wariancie optymistycznym realizacji programu szczepień zakładamy, że do końca II kwartału 2021:
• liczba osób zaszczepionych pierwszą dawką będzie wynosiła około 20,9 mln,
• w tym zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki mRNA około 17,1 mln,
• a zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki wektorowej około 3,8 mln.

2. Wariant pesymistyczny zakłada, że każda dopuszczona do szczepień grupa wiekowa nie będzie się już szczepić po osiągnięciu poziomu wyszczepienia równego 70%

Warianty realizacji programu szczepień
W scenariuszach uwzględniono wszystkie, historycznie wprowadzane ograniczenia oraz luzowania.
Ostatnie z nich to:
• 08.05 otwarcie hoteli na 50%,
• 15.05 otwarcie ogródków restauracyjnych i otwarcie klas 4-12 hybrydowo,
• 29.05 otwarcie restauracji i kin na 50%, siłowni z limitami, otwarcie wszystkich szkół.

Udział procentowy skutecznie zaszczepionych w populacji w funkcji czasu dla obu wariantów realizacji programu szczepień.


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości