Przedstawiamy prognozę wariantową rozwoju epidemii jesienią 2021. Jest to testowa prognoza, uwzględniająca ryzyko reinfekcji oraz częściową odpornością krzyżową między wariantami Alfa i Delta.

Informacje ogólne o prognozach
• Warianty prognozy zakładają dwa poziomy odporności populacyjnej (niższy i wyższy) – procent ozdrowieńców w populacji na 1 czerwca 2021 wynosi odpowiednio ok. 45% lub 57%
• Prognozy uwzględniają wszystkie historycznie wprowadzane ograniczenia oraz luzowania, w tym okres wakacyjny (zamknięcie szkół oraz zwiększone podróże) i zakładają obostrzenia administracyjne oraz intensywność kontaktów społecznych w okresie powakacyjnym analogiczne do września 2020.
• Zakładamy poziom udziału wariantu Delta w nowych zakażeniach 1 czerwca na poziomie 6%.
• Szczepienia są zaimplementowane zgodnie z danymi udostępnianymi przez ECDC i uwzględniają szczepienia, dla których pierwsza dawka była podana do 14 sierpnia 2021.

Główne założenia dotyczące ryzyka reinfekcji
Zakładamy, że poziom odporności, rozumianej jako procent redukcji dziennego prawdopodobieństwa zakażenia na zakażenie drugi raz tym samym wariantem, wynosi przez pierwszy miesiąc od wyzdrowienia 100% a później powoli spada liniowo w tempie 5% wartości początkowej na miesiąc.

Zakładamy, że poziom odporności krzyżowej w przypadku narażenia na wariant Delta po przechorowaniu wariantu dzikiego lub Alfa wynosi początkowo 87,5%, 95% lub 97,5%. Taka odporność krzyżowa utrzymuje się przez miesiąc od wyzdrowienia a później powoli spada liniowo w tempie 5% wartości początkowej na miesiąc aż do arbitralnie określonego poziomu.

Wysoka immunizacja:

Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Niska immunizacja:

Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Przedstawiamy prognozę wariantową rozwoju epidemii do końca sierpnia. Ze względu na to, że użyta wersja modelu nie uwzględnia jeszcze ryzyka reinfekcji, oba warianty prognozy zakładają niższy poziom odporności populacyjnej – procent ozdrowieńców w populacji 1 czerwca wynosi około 45%.
Warianty różnią się założonym poziomem udział wariantu Delta w nowych zakażeniach 1 czerwca.

Zakładamy, że każda dopuszczona do szczepień grupa wiekowa nie będzie się już szczepić po osiągnięciu poziomu wyszczepienia równego 70%. Założona efektywność szczepień jest taka sama dla wszystkich wariantów.

Rozważamy dwa poziomy udziału wariantu Delta w nowych zakażeniach 1 czerwca : 3%, 6%.
Przekłada się to na udział wariantu delta w połowie lipca odpowiednio 60% i 75%.
Zakaźność względna wariantu Delta względem wariantu Alfa jest przyjęta, jak zakaźność względna wariantu Alfa względem wariantu dzikiego.
Warianty wirusa w modelu są charakteryzowane zakaźnością względną. Zakaźność względną rozumiemy jako wartość, opisującą cechy biologiczne wirusa, wpływające na szybkość kolonizacji komórek gospodarza.

Prognoza uwzględnia wszystkie historycznie wprowadzane ograniczenia oraz luzowania, w tym okres wakacyjny (zamknięcie szkół oraz zwiększone podróże).


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Przedstawiamy scenariusze rozwoju epidemii, dla różnych wariantów poziomu odporności populacyjnej, w przypadku wystąpienia wariantu delta.

Założenia scenariuszy:

• Poziom odporności populacyjnej – procent ozdrowieńców w populacji na 1 czerwca zakładamy około 45% lub około 57%.
• Wszystkie scenariusze uwzględniają otwarcie szkół oraz niemal całkowite zniesienie obostrzeń 1 września. Rozumiemy to jako praktyczny brak obostrzeń administracyjnych, poza np. noszeniem maseczek w zamkniętych pomieszczeniach oraz możliwe nawyki higieniczne, nabyte przez społeczeństwo, w trakcie trwania epidemii.
• Rozważamy scenariusze, zakładające różny udział wariantu Delta w nowych zakażeniach 1 czerwca (odpowiednio 1%, 3%, 6%).
• Zakaźność względna wariantu Delta względem wariantu Alfa jest przyjęta, jak zakaźność względna wariantu Alfa względem wariantu dzikiego.

Warianty wirusa w modelu są charakteryzowane zakaźnością względną. Zakaźność względną rozumiemy jako wartość, opisującą cechy biologiczne wirusa, wpływającą na szybkość kolonizacji komórek gospodarza.

Zakładamy też, że każda dopuszczona do szczepień grupa wiekowa nie będzie się już szczepić po osiągnięciu założonego poziomu wyszczepienia. Założenie to wynika z faktu, że nie każda osoba w grupie wiekowej deklaruje chęć/możliwość zaszczepienia. Na potrzeby tego scenariusza założono górny limit 70%.
Pułap ten zostanie w modelu osiągnięty w drugiej połowie lipca 2021 r.


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Jak widać na przedstawionych wykresach, przy niższym poziomie immunizacji społeczeństwa, pojawienie się wariantu Delta wywołuje IV falę. Zakładany udział wariantu ma wpływ jedynie na czas wystąpienia fali, nie na jej wysokość.

Należy zaznaczyć, że wystąpienie wysokiej fali w tym scenariuszu jest związane z kilkoma „pesymistycznymi” założeniami, jak brak obostrzeń, bardzo wysoka zakaźność względna wariantu oraz limit szczepień w grupach wiekowych.

Przedstawiamy scenariusze rozwoju epidemii w dwóch wariantach poziomu odporności populacyjnej – procent ozdrowieńców w populacji na 1 kwietnia wynosi około 35% lub około 45%.
Analizujemy dwa warianty realizacji programu szczepień.
1. Wariant optymistyczny zakłada, że ograniczeniem tempa szczepień jest tylko dostępność szczepionek. W szczególności w wariancie optymistycznym realizacji programu szczepień zakładamy, że do końca II kwartału 2021:
• liczba osób zaszczepionych pierwszą dawką będzie wynosiła około 20,9 mln,
• w tym zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki mRNA około 17,1 mln,
• a zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki wektorowej około 3,8 mln.

2. Wariant pesymistyczny zakłada, że każda dopuszczona do szczepień grupa wiekowa nie będzie się już szczepić po osiągnięciu poziomu wyszczepienia równego 70%

Warianty realizacji programu szczepień
W scenariuszach uwzględniono wszystkie, historycznie wprowadzane ograniczenia oraz luzowania.
Ostatnie z nich to:
• 08.05 otwarcie hoteli na 50%,
• 15.05 otwarcie ogródków restauracyjnych i otwarcie klas 4-12 hybrydowo,
• 29.05 otwarcie restauracji i kin na 50%, siłowni z limitami, otwarcie wszystkich szkół.

Udział procentowy skutecznie zaszczepionych w populacji w funkcji czasu dla obu wariantów realizacji programu szczepień.


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Poniższa analiza bada możliwość rozwoju IV fali epidemii, przy różnych wariantach otwierania szkół 4 maja 2021 r. oraz dwóch alternatywnych wartościach zakaźności wirusa w szkołach.

Podstawowe informacje o analizie.
Analizujemy dwa warianty poziomu odporności populacyjnej – kumulanta rzeczywistych zakażeń na 1 marca wynosi około 25% lub około 33%.
We wszystkich scenariuszach program szczepień uwzględniony jest w następujący sposób:
700-900 tys. osób miesięcznie szczepionych pierwszą dawką szczepionki Comirnaty Pfizer) odpowiednio w kolejności:
• 660 tys. grupy wiekowej 20+
• 2 300 tys. grupy wiekowej 70+
• 1 900 tys. grupy wiekowej 60+
Dodatkowo uwzględniamy szczepienia pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca na poziomie 830 tys. osób miesięcznie od 15 lutego w grupie wiekowej 20-65. Zakładając 60% skuteczność tej szczepionki oznacza to 500 tys. „skutecznie zaszczepionych” osób miesięcznie.

Analiza uwzględnia:
• 27.02 ograniczenia w woj. Warmińsko Mazurskim,
• 15.03 ograniczenia obejmujące 4 kolejne województwa,
• 20.03 rozszerzenie ograniczeń na cały kraj w szczególności zamknięcie szkół,
• 29.03 zamknięcie przedszkoli i większości usług,
• 19.04 otwarcie przedszkoli,
• 26.04 hybrydowe otwarcie klas 1-3 w 11 województwach.

W poniższej analizie zakładamy otwarcia szkół w pełnym wymiarze, w następujących wariantach:
• Klasy 1-3,
• Klasy 1-8,
• Wszystkie szkoły.

Na potrzeby niniejszej analizy założyliśmy dwa różne poziomy zakaźności u dzieci i młodzieży, w porównaniu do zakaźności u dorosłych: referencyjny i wyższy. Jest to założenie, które pomaga oszacować możliwy błąd predykcji ze względu na stopień zakaźności wariantu brytyjskiego wśród dzieci i młodzieży lub hipotetyczną możliwość pojawienia się innego, nieznanego jeszcze czynnika, który zwiększa zakaźność wśród dzieci i młodzieży.

Wyższa immunizacja (33% na 1 marca):

Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Niższa immunizacja (25% na 1 marca):

Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Jak widać na powyższych wykresach, w większości przypadków potencjał powstania IV fali epidemii, związany z otwieraniem szkół, jest znikomy lub niewielki. Wyjątek stanowią sytuacje, w której zakładamy wyższą zakaźność wirusa wśród dzieci i niższą immunizację, lub otwieramy w jednym momencie wszystkie placówki na terenie kraju.

Dla niskiego poziomu immunizacji potencjał IV fali waha się od 18 000 do 44 000 dziennych stwierdzanych przypadków (w zależności od zakresu otwarć szkół). W przypadku wyższej immunizacji, ryzyko powstania IV fali występuje wyłącznie przy otworzeniu wszystkich szkół.

Jest to spójne z faktem wyższej immunizacji w klasach 1-3, które nie przebywały na zdalnym nauczaniu i miały większą szansę na przebycie zakażenia, a co za tym idzie na uzyskanie odporności.

Przy powyższych założeniach można stwierdzić, że otwarcie klas 1-8 w maju nie niesie za sobą dużego ryzyka powstania IV fali epidemii, o ile nie pojawi się nowy, dotąd nieznany czynnik, który spowoduje wyższą zakaźność wirusa wśród tej grupy wiekowej.

Przedstawiamy scenariusze rozwoju epidemii w dwóch wariantach poziomu odporności populacyjnej: kumulanta rzeczywistych zakażeń 1 marca wynosi około 25% lub około 33%.

We wszystkich scenariuszach program szczepień uwzględniony jest w następujący sposób:
• 700-900 tys. osób miesięcznie szczepionych pierwszą dawką szczepionki Comirnaty (Pfizer) odpowiednio w kolejności:
• 660 tys. grupy wiekowej 20+
• 2 300 tys. grupy wiekowej 70+
• 1 900 tys. grupy wiekowej 60+

Dodatkowo uwzględniamy szczepienia pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca na poziomie 830 tys. osób miesięcznie od 15 lutego w grupie wiekowej 20-65. Zakładając 60% skuteczność tej szczepionki oznacza to 500 tys. “skutecznie zaszczepionych” osób miesięcznie.

W analizie uwzględniono wszystkie historycznie wprowadzane obostrzenia i odmrożenia, w szczególności te ostatnie, tj.:
• 27.02 – ograniczenia w woj. Warmińsko-Mazurskim,
• 15.03 – ograniczenia obejmujące 4 kolejne województwa,
• 20.03 – rozszerzenie ograniczeń na cały kraj w szczególności zamknięcie szkół,
• 29.03 – zamknięcie przedszkoli i większości usług.

Następnie do obostrzeń z prognozy bazowej dodajemy luzowania
w dwóch wariantach.
Wariant pierwszy:
• 19.04 otwarcie przedszkoli,
• 26.04 powrót do sytuacji z 12.02.2021 (bez otwarcia hoteli),
• 04.05 zwiększenie podróży (otwarcie hoteli).

Wariant drugi:
• jak wyżej, plus otwarcie klas 1-3 26.04

Odporność zbiorową w funkcji czasu pokazujemy na trzech wykresach:
• skutecznie zaszczepieni
• wyzdrowiali (w tym zaszczepieni)
• wszyscy odporni


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Jak widać na powyższych wykresach, niezależnie od wybranego wariantu immunizacji społeczeństwa, potencjał powstania IV fali po otwarciu przedszkoli i klas 1-3 jest niewielki. Poziom immunizacji w tych grupach wiekowych jest wyższy, niż w pozostałych, co jest zbieżne z dotychczasowymi analizami.

Poniższe scenariusze analizują wpływ możliwych otwarć placówek i redukcji obostrzeń administracyjnych, dla dwóch poziomów immunizacji społeczeństwa. Immunizację społeczeństwa rozumiemy jako rzeczywistą, skumulowaną liczbę zakażeń w populacji.
Wynika to z różnych wartości parametru „dark figure”, który jest rozumiany, jako stosunek rzeczywistej liczby wszystkich zakażeń do liczby stwierdzonych przypadków.

We wszystkich scenariuszach program szczepień uwzględniony jest w następujący sposób:
• 700-900 tys. osób miesięcznie szczepionych pierwszą dawką szczepionki Comirnaty (Pfizer) odpowiednio w kolejności:
• 660 tys. grupy wiekowej 20+
• 2 300 tys. grupy wiekowej 70+
• 1 900 tys. grupy wiekowej 60+

Dodatkowo uwzględniamy szczepienia pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca na poziomie 830 tys. osób miesięcznie od 15 lutego w grupie wiekowej 20-65. Zakładając 60% skuteczność tej szczepionki oznacza to 500 tys. “skutecznie zaszczepionych” osób miesięcznie.

W analizie uwzględniono wszystkie historycznie wprowadzane obostrzenia i odmrożenia, w szczególności te ostatnie, tj.:
• 27.02 – ograniczenia w woj. Warmińsko-Mazurskim,
• 15.03 – ograniczenia obejmujące 4 kolejne województwa,
• 20.03 – rozszerzenie ograniczeń na cały kraj w szczególności zamknięcie szkół,
• 29.03 – zamknięcie przedszkoli i większości usług.

Wyższy wariant odpowiada niższemu poziomowi immunizacji (ok 25% na 1 marca 2021) a niższy wariant odpowiada wyższemu poziomowi immunizacji (ok 33% na 1 marca 2021). Ostatnie dane wskazują na to, że epidemia rozwija się wzdłuż niższego wariantu.

Przy powyższych założeniach analizujemy sytuację, w której zdejmowana jest część ograniczeń administracyjnych, oraz otwierane są częściowo placówki edukacyjne.

Na poniższych wykresach prezentujemy ilość stwierdzanych przypadków, kumulantę rzeczywistych zakażeń, liczbę osób wymagającą hospitalizacji i przebywających na OIOM oraz liczbę zgonów (jako wartości dzienne oraz kumulantę).

19 kwietnia otwierane są przedszkola oraz klasy 1-3 a następnie:
• 26.04 – powrót do sytuacji z 12.02.2021 roku (linia ciągła),
• 26.04 – powrót do sytuacji z 12.02.2021 roku oraz dodatkowe otwarcie klas 4-8 (linia przerywana).

Powrót do sytuacji z 12 lutego 2021 oznacza otwarcie kin, teatrów, basenów, hoteli itp.


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Jak widać na powyższych wykresach, zachowanie części restrykcji administracyjnych powoduje brak gwałtownego wzrostu, mimo hipotetycznego otwarcia klas 4-8. Może to wynikać z faktu wyższej immunizacji w grupie dzieci, niż w całej populacji, co jest spójne z faktem niższej objawowości w tej grupie.

Wszystkie przedstawione scenariusze uwzględniają otwarcie klas 1-3 18 stycznia i dwa etapy redukcji obostrzeń, ogłoszone w lutym 2021:
• 1 lutego: otworzenie galerii handlowych oraz muzeów,
• 12 lutego: otworzenie kin, teatrów, basenów, hoteli, stoków,
W scenariuszach wzięto pod uwagę malejący poziom akceptacji społecznej dla restrykcji administracyjnych.

Dodatkowo pokazujemy predykcje, uwzględniające istniejące restrykcje wojewódzkie oraz predykcje, które uwzględniają, oprócz istniejących restrykcji wojewódzkich, także restrykcje krajowe, planowane na 20 marca. Ostatnie uwzględnione obostrzenia w danym scenariuszu są wprowadzone bezterminowo, co jest założeniem czysto modelowym i w rzeczywistości oczywiście nie będzie mieć miejsca.

Poniższe scenariusze obostrzeń symulowane są w wariantach, zakładających niski i wysoki parametr „dark figure”, który jest rozumiany, jako stosunek rzeczywistej liczby wszystkich zakażeń do liczby stwierdzonych przypadków.

Program szczepień uwzględniamy w omawianych scenariuszach w sposób następujący:
700-900 tys. osób miesięcznie szczepionych pierwszą dawką szczepionki Comirnaty Pfizer) odpowiednio w kolejności:
• 660 tys. grupy wiekowej 20+
• 2 300 tys. grupy wiekowej 70+
• 1 900 tys. grupy wiekowej 60+
Dodatkowo uwzględniamy szczepienia pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca na poziomie 830 tys. osób miesięcznie od 15 lutego w grupie wiekowej 20-65. Zakładając 60% skuteczność tej szczepionki oznacza to 500 tys. „skutecznie zaszczepionych” osób miesięcznie.

Scenariusze rozwoju epidemii, kumulanta zakażeń i udział wersji brytyjskiej przy założonym niskim poziomie immunizacji:

Przedstawiamy 3 scenariusze obostrzeń, które zakładają niski poziom immunizacji (niski stosunek liczby wszystkich zakażeń do liczby stwierdzonych przypadków). Każdy scenariusz obostrzeń jest symulowany na dwóch różnych zestawach parametrów definiujących względną intensywność kontaktów w poszczególnych kontekstach (v1 większa ilość kontaktów w szkole względem ilości
kontaktów w miejscach publicznych; v2 mniejsza ilość kontaktów w szkole).

Założenia dotyczące wariantu brytyjskiego:
• Data zasiewu: 24.12.2020
• Wielkość zasiewu: 20 tys. osób
• Zakaźność względna: 2,1 (zakaźność względną rozumiemy jako wartość, opisującą cechy biologiczne wirusa, wpływającą na szybkość kolonizacji komórek gospodarza)

Poniższe wykresy przedstawiają przebiegi liczby stwierdzonych przypadków, osób wymagających hospitalizacji oraz kumulantę zgonów. Dodatkowo przedstawiamy wykres R-efektywnego oraz udziału w czasie wariantu brytyjskiego i kumulantę rzeczywistej liczby wszystkich zakażeń.

Jak można się spodziewać, silniejsze restrykcje powodują szybsze opadanie przyrostów liczby dziennych przypadków i osób wymagających hospitalizacji, mniejszą liczbę zgonów. Efektem mniejszych restrykcji jest szybszy wzrost liczby osób, które przeszły zakażenie. Jest to konsekwencja
przyjęcia założenia o wyższej immunizacji społeczeństwa.

Co ciekawe, udział wariantu brytyjskiego, który jest ułamkiem obecności w stwierdzonych przypadkach, jest niewrażliwy na wprowadzane restrykcje. Liczba stwierdzanych wariantów wirusa będzie oczywiście różna, ale udział procentowy nie zmienia się.


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Scenariusze rozwoju epidemii, kumulanta zakażeń i udział wersji brytyjskiej przy założonym wysokim poziomie immunizacji:

Przedstawiamy 3 scenariusze obostrzeń, które zakładają wysoki poziom immunizacji (wysoki stosunek liczby wszystkich zakażeń do liczby stwierdzonych przypadków).
Założenia dotyczące wariantu brytyjskiego:
• Data zasiewu: 24.12.2020
• Wielkość zasiewu: 30 tys. osób
• Zakaźność względna: 2,1 (zakaźność względną rozumiemy jako wartość, opisującą cechy biologiczne wirusa, wpływającą na szybkość kolonizacji komórek gospodarza)

Poniższe wykresy przedstawiają przebiegi liczby stwierdzonych przypadków, osób wymagających hospitalizacji oraz kumulantę zgonów. Dodatkowo przedstawiamy wykres R-efektywnego oraz udziału w czasie wariantu brytyjskiego i kumulantę rzeczywistej liczby wszystkich zakażeń.

W porównaniu w poprzednim scenariuszem liczby przypadków, osób wymagających hospitalizacji oraz zgonów, są niższe. Jest to spowodowane przyjęciem wyższej początkowej immunizacji społeczeństwa. Ten parametr wpływa również na szybszy spadek liczby stwierdzanych przypadków dla różnych poziomów restrykcji – w porównaniu do poprzedniej prognozy wygaszenie epidemii ma miejsce w czerwcu 2021.
Wydaje się to być oczywiste – wyższy poziom immunizacji (rzeczywista liczba zakażeń) powoduje silne ograniczenie w rozprzestrzenianiu się epidemii.


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Poniższa analiza dotyczy wariantów rozwoju epidemii dla prognozy z 9.11. Przebieg bazowy obejmuje wprowadzenie czerwonej strefy na terenie całego kraju 26.10.
Dane obserwowane są zaktualizowane do dnia 18.11. Analiza nie uwzględnia obecnie rozważanych wariantów restrykcji administracyjnych (jak ferie zimowe do 17.01 dla całego kraju czy otwarcia galerii handlowych w okresie przedświątecznym).

Przedstawione warianty dotyczą następujących zmian restrykcji administracyjnych:

– Wykres górny: Przebieg bazowy
– Wykres górny: Przebieg bazowy z tzw. bezpiecznikiem wprowadzonym 7.11
– Wykres dolny: Przebieg bazowy z bezpiecznikiem i powrót do strefy czerwonej 30.11
– Wykres dolny: Przebieg bazowy z bezpiecznikiem, powrót do strefy czerwonej 30.11 i kolejno do żółtej 4.01
– Wykres dolny: Przebieg bazowy z bezpiecznikiem, powrót do strefy czerwonej 30.11 i powrót do obostrzeń wrześniowych 4.01


Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Na wykresie górnym pierwsza zmiana przebiegu pojawia się 16.11, kiedy to liczba stwierdzonych przypadków przy „bezpieczniku” zaczyna się zmniejszać, w porównaniu do przebiegu bazowego. Jest to widoczny efekt wprowadzenia obostrzeń i jest zbieżny z obserwowanymi danymi.

Przebiegi krzywych przebiegu bazowego oraz bezpiecznika, maja na tyle „klasyczny przebieg”, że nie wymagają dodatkowej analizy. Zgodnie z przyjętymi założeniami modelowania liczba stwierdzonych przypadków będzie szybko spada, po przekroczeniu „górki” i osiąganiu odporności stadnej. W tym wariancie bezpiecznik nie zostaje zdjęty, co jest założeniem czysto modelowym.

Natomiast na wykresie dolnym interesujący „rozjazd krzywych” ma miejsce 9.12 – 10 dni od zdjęcia bezpiecznika i powrotu całego kraju do strefy czerwonej. Obserwujemy wówczas spowolnienie spadku liczby stwierdzanych przypadków. Wydaje się to być oczywiste – model zakłada (i jest to zgodne z tym, co obserwujemy w rzeczywistości), że ok. 10 dni po poluźnieniu restrykcji będziemy notować wzrost stwierdzanych przypadków zachorowań.

12 i 13 stycznia widać największą rozbieżność krzywych, w zależności od wybranego wariantu (wykres dolny).
W zależności od tego, czy 4 stycznia restrykcje wrócą do poziomu strefy żółtej czy do obostrzeń z września (w tym z otwarciem szkół), obserwujemy różnice w tempie spadku liczby nowych przypadków. Najbardziej „dramatyczny” przebieg ma wariant z powrotem do restrykcji wrześniowych – otwarcie szkół powoduje nagły wzrost.

Oczywiście powyższa analiza przebiegów nie uwzględnia szerokiego spektrum możliwych zachowań społecznych, nabytych przez okres pandemii nawyków higienicznych (które w naturalny sposób mogą spowolnić rozprzestrzenianie się epidemii) czy innych, nie wprowadzanych jeszcze rozwiązań, jak nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 lub nakaz noszenia maseczek w szkole i brak zmian klas czy izolacja osób z grup, które są najbardziej narażone na zarażenie i ciężki przebieg choroby.

Poniżej przedstawiamy przebiegi krzywych dla liczby osób aktualnie hospitalizowanych i przebywających na OIOM (czyli aktywne użycie respiratora). Jak widać na poniższych wykresach, rzeczywiste liczby hospitalizowanych oraz przebywających na OIOM przebiegają poniżej krzywych modelowanych. Jest to związane z faktem, że model był kalibrowany do liczb obserwowanych w momencie, kiedy służba zdrowia dysponowała nadmiarem łóżek oraz respiratorów covidwych.

Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

W analizie przebiegów różnych wariantów zdejmowania restrykcji administracyjnych istotną wartością jest liczba zgonów. Dla analizowanych przebiegów wynoszą one:
– Przebieg bazowy (PB): 95 000
– PB + bezpiecznik: 63 000
– PB + bezpiecznik + czerwona 30.11: 80 000
– PB + bezpiecznik + czerwona 30.11 + żółta 4.01: 88 000
– PB + bezpiecznik + czerwona 30.11 + obostrzenia wrześniowe 4.01: 107 000

Liczby zgonów wynikają wprost z modelu i są kalibrowane do danych rzeczywistych, podawanych w oficjalnych źródłach, które mogą nie uwzględniać wszystkich zgonów, faktycznie spowodowanych przez Covid-19. Kalibracja jest dokonywana w momencie przygotowania prognozy.
Poniższy wykres przedstawia wykres skumulowany dziennych zgonów, w zależności od wybranego wariantu zdejmowania restrykcji.

Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości