Model Epidemiologiczny ICM

Bieżące prognozy

Dynamiczny wykres stwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 w okresie od 16.03.2020 z predykcją do 31.01.2021.
Wykres przygotowany na podstawie prognozy z 23.11.2020r

Poniżej przedstawiamy prognozę rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce. Prognoza wynika z symulacji prowadzonych za pomocą modelu epidemiologicznego ICM UW. Symulacje prowadzone są od początku pandemii.

Poniższa prognoza jest rozwinięciem poprzedniej z 9.11 (która uwzględniała wprowadzenie bezpiecznika 7.11). Obecna prognoza uwzględnia kolejny etap (Etap odpowiedzialności), polegający na zdejmowaniu części restrykcji administracyjnych. Scenariusz zakłada, m.in. otworzenie galerii handlowych, bibliotek.
Bez zmian pozostają pozostałe założenia scenariusza, więc przebieg krzywych modelowanych nie zmienia się, aż do ok 10 grudnia, kiedy zaczynają być widoczne efekty Etapu odpowiedzialności.
Jak widać, przebieg stwierdzonych przypadków nie zmienia się szczególnie po wprowadzeniu kolejnego etapu – obserwujemy jedynie niewielkie spowolnienie spadku ilości stwierdzanych przypadków.

Pobierz wykres w pełnej rozdzielczości

Prezentujemy także liczby osób wymagających hospitalizacji oraz wykorzystania respiratora. Nasze prognozy były kalibrowane do liczb obserwowanych w czasie nadmiaru łóżek i respiratorów covidowych. Obecnie, jak wiadomo, gospodaruje się tymi miejscami w sposób znacznie bardziej oszczędny – dlatego nasze krzywe biegną nad krzywymi obserwowanych danych. Niniejsza prognoza nie obejmuje zmian w obostrzeniach planowanych po 28 listopada – w sposób trochę sztuczny zakładamy, że ostatni zestaw obostrzeń to Etap odpowiedzialności i  będzie obowiązywał bezterminowo, co oczywiście nie może mieć miejsca.