Model Epidemiologiczny ICM

Bieżące prognozy

Dynamiczny wykres stwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 w okresie od 16.03.2020 z predykcją do 30.09.2022.

Wykres przygotowany na podstawie prognozy z 29.07.2022 r.

W prognozie bieżącej uwzględniono wszystkie historycznie wprowadzane ograniczenia oraz luzowania, częściowo wzrost mobilności i kontaktowości związany z napływem uchodźców, efekt sezonowości, wpływ wakacji oraz spadającą odporność. Prognoza uwzględnia podwariant BA2 wariantu omikron oraz podwarianty BA4/BA5.

Scenariusze rozwoju epidemii są przedstawione przy założeniu odporności populacyjnej w wysokości ok. 60% ozdrowieńców na 1 stycznia 2022.

Liczby stwierdzonych przypadków (dane raportowane MZ) od 8 lutego 2022 są podawane łącznie z reinfekcjami. Codzienna liczba hospitalizacji nie jest podawana od 1 kwietnia 2022 roku, od 12 kwietnia jest podawana co tydzień. Liczby zajętych łóżek OIOM nie są podawane od 1 kwietnia 2022 r, w związku z tym wykresy zajętych łóżek OIOM są nieskalibrowane.

Uwzględniono zaszczepienie około 22 mln osób, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki oraz 10 mln osób, które przyjęły dawkę przypominającą. Dane zaktualizowane 25.01.2022

Więcej o rozważanych wariantach i wpływie założeń na prognozę można przeczytać w zakładce Analizy i scenariusze.

Nasze wyniki umieszczamy również na portalu https://covid19forecasthub.eu/visualisation.html. Platforma ta zawiera prognozy dla większości krajów europejskich udostępnionych przez szereg zespołów modelujących przebieg epidemii Covid-19.

Wykres domyślnie jest wyświetlany od 01.06. Podwójne kliknięcie wraca do widoku wykresu dla całego okresu pandemii.


Nadmiarowe zgony

Poniższy wykres przedstawia tygodniowe zgony w modelu, stwierdzone zgony z powodu COVID-19 oraz nadmiarowe zgony z Eurostat (zgony w tygodniach roku 2020-2022 po odjęciu średniej z lat 2010-2019).
Pobierz wykres w wysokiej rozdzielczości.