Model Epidemiologiczny ICM

Bieżące prognozy

Dynamiczny wykres stwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 w okresie od 16.03.2020 z predykcją do 5.10.2021.
Wykres przygotowany na podstawie prognozy z 1.09.2021 r.

Ze względu na implementację reinfekcji oraz odporności krzyżowej, która powoduje zwiększenie niepewności predykcji, bieżąca prognoza jest przedstawiona do 5 października. Analizę dalszego przebiegu epidemii zamieszczamy w zakładce Analizy i scenariusze.

W prognozie bieżącej uwzględniono wszystkie historycznie wprowadzane ograniczenia, okres wakacyjny oraz powrót do sytuacji społecznej z września 2020.

Szczepienia są zaimplementowane zgodnie z danymi udostępnianymi przez ECDC i uwzględniają szczepienia, dla których pierwsza dawka była podana do 14 sierpnia 2021.

Scenariusze rozwoju epidemii są przedstawione w dwóch wariantach poziomu odporności populacyjnej – procent ozdrowieńców w populacji 1 czerwca wynosi około 45% lub około 57%.

Więcej o rozważanych wariantach i wpływie założeń na prognozę można przeczytać w zakładce Analizy i scenariusze.

Nasze wyniki umieszczamy również na portalu https://covid19forecasthub.eu/visualisation.html. Platforma ta zawiera prognozy dla większości krajów europejskich udostępnionych przez szereg zespołów modelujących przebieg epidemii Covid-19.

Wykres domyślnie jest wyświetlany od 01.01. Podwójne kliknięcie wraca do widoku wykresu dla całego okresu pandemii.