Model Epidemiologiczny ICM

Bieżące prognozy

Dynamiczny wykres stwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 w okresie od 16.03.2020 z predykcją do 30.06.2023.

Wykres przygotowany na podstawie prognozy z 3.03.2023 r.

W prognozie bieżącej uwzględniono wszystkie historycznie wprowadzane ograniczenia oraz luzowania, częściowo wzrost mobilności i kontaktowości związany z napływem uchodźców, efekt sezonowości, wpływ wakacji, spadającą odporność oraz początek roku szkolnego i akademickiego. Prognoza uwzględnia podwariant BA2 wariantu omikron, podwarianty BA4/BA5 oraz podwarianty BQ.1/BQ.1.1 i XBB.1.5 w dwóch opcjach: optymistycznej i pesymistycznej odporności krzyżowej z poprzednimi wariantami.

Liczby stwierdzonych przypadków (dane raportowane MZ) od 8 lutego 2022 są podawane łącznie z reinfekcjami. Codzienna liczba hospitalizacji nie jest podawana od 1 kwietnia 2022 roku, od 12 kwietnia jest podawana co tydzień. Liczby zajętych łóżek OIOM nie są podawane od 1 kwietnia 2022 r, w związku z tym wykresy zajętych łóżek OIOM są nieskalibrowane.

Więcej o rozważanych wariantach i wpływie założeń na prognozę można przeczytać w zakładce Analizy i scenariusze.

Nasze wyniki umieszczamy również na portalu https://covid19forecasthub.eu/visualisation.html. Platforma ta zawiera prognozy dla większości krajów europejskich udostępnionych przez szereg zespołów modelujących przebieg epidemii Covid-19.

Wykres domyślnie jest wyświetlany od 01.07. Podwójne kliknięcie wraca do widoku wykresu dla całego okresu pandemii.


Nadmiarowe zgony

Poniższy wykres przedstawia tygodniowe zgony w modelu, stwierdzone zgony z powodu COVID-19 oraz nadmiarowe zgony z OWID.

Dane OWID pobrano z https://ourworldindata.org/coronavirus. Research and data: Edouard Mathieu, Hannah Ritchie, Lucas Rodés-Guirao, Cameron Appel, Daniel Gavrilov, Charlie Giattino, Joe Hasell, Bobbie Macdonald, Saloni Dattani, Diana Beltekian, Esteban Ortiz-Ospina, and Max Roser.

Pobierz wykres w wysokiej rozdzielczości.