Model Epidemiologiczny ICM

Bieżące prognozy

Dynamiczny wykres stwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 w okresie od 16.03.2020 z predykcją do 31.07.2021.
Wykres przygotowany na podstawie prognozy z 07.05.2021 r.

W prognozie bieżącej uwzględniono wszystkie historycznie wprowadzane ograniczenia oraz planowane luzowania majowe:
• 08.05 otwarcie hoteli na 50%,
• 15.05 otwarcie ogródków restauracyjnych i otwarcie klas 4 12 hybrydowo,
• 29.05 otwarcie restauracji i kin na 50%, siłowni z limitami, otwarcie wszystkich szkół.

W scenariuszach prognozy bieżącej zakładamy, że do końca II kwartału 2021:
• liczba osób zaszczepionych pierwszą dawką będzie wynosiła około 20,9 mln,
• w tym zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki mRNA około 17,1 mln,
• a zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki wektorowej około 3,8 mln.

Scenariusze rozwoju epidemii są przedstawione w dwóch wariantach poziomu odporności populacyjnej – procent ozdrowieńców w populacji 1 kwietnia wynosi około 35% lub około 45%.

Więcej o rozważanych wariantach i wpływie założeń na prognozę można przeczytać w zakładce Analizy i scenariusze.

Nasze wyniki umieszczamy również na portalu https://covid19forecasthub.eu/visualisation.html. Platforma ta zawiera prognozy dla większości krajów europejskich udostępnionych przez szereg zespołów modelujących przebieg epidemii Covid-19.

Wykres domyślnie jest wyświetlany od 01.01. Podwójne kliknięcie wraca do widoku wykresu dla całego okresu pandemii.